referat Perioada interbelica (referat)

Perioada interbelica (referat)

Referat Istorie - liceu

Acesta este doar o parte a referatului! Referatul original trebuie descarcat!

Preview

Perioada interbelica
(referat)
Faurirea statului national unitar, expresie a vointei întregului popor român, a reprezentat, în procesul dezvoltarii istorice a natiunii române, o etapa noua, care a permis acumulari de substanta în toate ramurile de activitate, a înmanunchiat într-un singur tot resursele tarii, energiile creatoare ale unei natiuni angajata pe calea progresului, a afirmarii libere si independente.
Dezvoltare economica între anii 1918-1938; agricultura; reforma agrara; industria. Nivelul dezvoltarii economice a României. Noile realitati istorice marcate de Marea Unire din 1918 au creat conditii favorabile pentru dezvoltarea economiei nationale, în toate compartimentele sale, premisa necesara progresului general al României întregite.
Procesul refacerii economiei se desfasura însa cu greutate, ca urmare a faptului ca tara noastra avea o slaba înzestrare tehnica, o industrie putin dezvoltata si deficitara, mai ales în sectoarele hotarâtoare pentru progresul economic, cum era industria constructoare de masini si unelte. Provinciile românesti mai industrializate (Banatul, Transilvania si Bucovina), unite cu România, n-au schimbat în mod fundamental caracterul predominant agrar al economiei nationale, în agricultura lucrând aproximativ 80% din populatia activa a tarii.
Agricultura, desi constituia principala ramura economica, se gasea într-o situatie grea, datorita slabei înzestrari tehnice si a lipsei vitelor de munca. La aceasta se adaugau nedreapta împartire a pamântului si persistenta unui sistem anacronic în relatiile dintre marii proprietari si tarani. Este semnificativ faptul ca, anul 1921, un numar de aproximativ un milion de familii taranesti detineau abia 46,7% din terenul cultivabil al tarii, în timp ce numai1 171 de mari proprietari stapâneau 42,5%.
Toate acestea au facut ca problema agrara sa constituie principala probleme a societatii românesti în anii imediat postbelici, rezolvarea ei impunându-se ca o necesitate ce nu mai sufe.. de drumuri si sosele si de asemenea transporturile auto.
Apreciind, în general evolutia economica a României dupa Marea Unire se constata ca, desi nu au fost valorificate pe deplin conditiile si posibilitatile favorabile oferite de faurirea statului national unitar român, s-a înregistrat un curs ascendent în dezvoltarea tuturor ramurilor economice, s-a asigurat o crestere a productiei bunurilor materiale ceea ce s-a reflectat în sfera vietii sociale, politice si culturale.
1

download referatul Perioada interbelica (referat)
50 note
Vizualizari:6455
Dowload:3419

Comentarii