referat Mara

Mara

Referat Romana - facultate

Acesta este doar o parte a referatului! Referatul original trebuie descarcat!

Preview

Mara


Ap(rut (n 1894 (n revista "Vatra ", iar (n 1906 (n volum, c(nd romanul rom(nesc
cunoscuse (nc( pu(ine (mpliniri , printre care " Ciocoii vechi (i noi " de N. Filimon ori "Via(a la
(ara " (i "T(nase Scatiu" de Duiliu Zamfirescu, "Mara " face din I. Slavici un deschiz(tor de
drumuri (n sensul realiz(rii unor personaje complexe ,bine controlate, (n acela al zugr(virii
realiste a unui mediu distinct, t(rgul transilv(nean, precum (i (n privin(a fundament(rii analizei
psihologice.
Subiectul. Romanul urm(re(te destinul Marei , precupea(( de la Radna, (i al copiiilor
ei, Persida (i Tric(, pe parcursul trecerii acestora spre v(rsta adult(. De(i v(duv( (so(ul ei
B(rzovanu, care c(t a tr(it a fost "mai mult c(rpaci, dec(t cizmar"), eroina reu(e(te, datorit(
spiritului ei (ntreprinz(tor, s( duc( o via(( prosper(, mascat( de zg(rcenia (i de permanentele
ei v(ic(reli. Persidei (i asigur(, cu minimum de efort financiar, bun( educa(ie la c(lug(ri(e
cu ajutorul maicei Aegidia, iar pe Tric( (l d( ucenic la cojocarul Bocioac(. Romanul consacr(
un spa(iu extins vie(ii sentimentale a tinerei Persida, care , iubit( de teologul Codreanu (i de
fiul unui m(celar bogat, Na(l, (l alege pe acesta din urm(. Dup( un (ndelungat proces de
precizare (i cristalizare a sentimentului, care (i une(te, Presida (i Na(l, sunt cununa(i pe
ascuns de generosul Codreanu (i pleac( la Viena , nevoi(i s(-(i p(r(seasc( locurile natale,
unde unirea a doi tineri de na(ionalit((i diferite (nt(mpin( opozi(ia unui mediu dominat de pre-
judec((i (i, (n primul r(nd a p(rin(ilor. Greut((ile cu care se confrunt( (i dup( (ntoarcerea de la
Viena, precum (i evolu(ia divergent( a caracterelor lor (n(spresc rela(iile dintre cei doi so(i.
Situa(ia se (mbun(t((e(te, relativ, o dat( cu na(terea copilului , c(nd Mara (i Hub(r accept(
(n sf(r(it c(s(toria (ncheiat( f(r( voia lor. Un nou conflict este pe cale s( izbucneasc( (n pri-
vin(a religiei (n care s( f..t mediul este descris (n am(nun(ime (i (n pitorescul care este
generat de precizia descrierii, de cantitatea de via(( pe care acesta o con(ine , (i nu de podoabele
stilistice.
Prin evocarea acestor medii (i prin personajele sale complexe, antrenete (n conflicte
puternice (i puse (n situa(ii diverse (i bogate, ca (ns((i via(a, I. Slavici deschide calea romanului realist, obiectiv, pe care vor p((i dup( el scriitori ardeleni ca I. Ag(rbiceanu (i L. Rebreanu.


download referatul Mara
11 note
Vizualizari:2117
Dowload:533

Comentarii